100 FREE SURVIVAL DOWNLOADS

0
770

from Govt Slaves:

As emergency preparedness becomes a focal point for many family’s we are proud to offer you the opportunity to acquire 100 Free Survival Downloads.

These are all in PDF format and great for burning to disk, viewing on your tablet or P.C. or sharing with friends.  We recommend you print out hard copies just  in case of  a power grid failure.

First Aid Files

Where-There-is-No-Dentist-Murray-Dickson.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvZDk0NGM5Y2YtOTUwMS00ZWM3LTgxMWMtNjU5ZWQwNDk5ZjE4

Where-There-Is-No-Doctor.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMjQ3Y2VkOTQtMzI3Zi00YjlhLWE1NWEtYWQ1OWY4ZDlhZmEz

survival-personal-wilderness-medical-kit.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMGE0Nzk5ZjktOWU3MC00ZTkxLWIwZDgtNTk0Yzk0YzVmNzky

Wound Closure Manual

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMmM2ZDA0Y2ItM2NiYS00YzVjLTgyYTAtYWExMmUzNjczZDc1

Full-First-Aid-Manual-FM-2111.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvYjM2MTVhNjQtMjYwNS00YmU2LTk5MTQtYjRmNWI3NDA4YTRl

Emergency War Surgery

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvNzk4M2ZmNWItMzM1Yi00NDNkLWI2MjItNDQxOGQyNTBlMTNm

Ditch-Medicine-Advanced-Field-Procedures-For-Emergencies-1993.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvZDQzNjBlNTItYmVkYS00NGU4LWJjYjYtMmNlNGQ2ZTM5ZDJk

USMC-Wilderness-Medicine-Course.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvZDhmYjA5YzQtOGRhNi00MDkyLTkxZWMtYWYwYjM1YjA3NTc4

————————————————–

Survival Manuals

Urban Preparation Kit, Part I, On-Body Kit

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvYzYyNTg4M2ItYzk4Zi00MzU2LWFlNjEtZmNiMjU4ZGE0MWVi

Traps.PDF

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMTY3NmZhNGUtN2RmOS00MzA4LThiNTctOGU1MTllODM0Zjlh

Wilderness Survival Skills.doc

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMjAwNmY0OTctNDA4ZS00ZjI2LWE0MjgtZjhiMTc5NzU1ODFi

Surviving-Terrorism.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvZDIzM2MxOWUtMDY5NS00OTE2LWFlNGYtOWJjMWQzMmEyMTlj

Survival-Wilderness-Survival.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMGUyOTg4YjctYjM0OC00N2NiLTg0NTAtYWU2OGIzNjI2ZmRl

Survival-Water-Purification.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvODk1YThhZDUtNzEyNC00MDA4LThiNTAtZGY5NDQyNGI2M2Q2

PRESERVING GAME MEATS

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMWIyMjUwOTEtMjgyZS00NGZiLTkyMDctNjY1ZjIxNGM3NGM5

Nuclear War Survival Skills

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvNDFhNTZhZTEtZTlkZS00M2Q1LTkwY2ItZGQ1NjFhYzc2ZDYx

How to build a debris hut

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvOWE3NWI5MTMtNWViMi00M2UyLWIxY2EtZGE0OTY4MjdkNTYy

HHS Pandemic Influenza Plan

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvZmVkYTM3MTQtOWVmMi00YWNjLWE2MjktYTQ0NDAxMzZlMWQ1

Combat-Survival-Evasion.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvOTk3OTlkNDgtODZkZi00NmQzLWFjMGItMGJmNTdjODYzOTdk

Cold_Weather_Survival_rev2.qxd

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvOWQyNjhhZTItMGMzYS00ZjgyLTliYzgtN2IxYjVlYWE3M2Vi

Cold Weather Survival

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvODM5ZjE1YTAtODkwNC00NTcxLTliNDAtMWRlZmU1MWNjZGJl

Camp Life in the Woods and the Tricks of Trapping and Trap Making

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvNWRlMjMzODAtN2ZhZS00MGZlLWI1MTgtODY4MTBiZDg2ZDhi

Alpine Living for SAR

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMjZlODlhMDAtYTM3MS00OWFhLTg3ZWMtZWQ1YWQzNTZmYjU1

Aids to survival

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvYTUzYjdkYzQtMGRlYS00YmEzLWFhYzYtNTJiOTdhN2EwY2Yw

Adventurer-Woodstravel-Module.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvYjhjMDg5Y2YtMGQ4ZS00NjNjLWExYWItNTE4NmM1ZjNhNDZj

FM 21-76 US ARMY SURVIVAL MANUAL

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvZDYwZDcxZDktNDkyYi00YmU1LTlkODItNDcxYzViYjRlNjNk

Survival-In-ColdWeather-Areas

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvYjQ1MjJmODgtZjVmZS00YTQ4LTk4NGItM2JkZjAwMmYxZDVi

SURVIVAL-EVASION-AND-RECOVERY

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMzIxZDhmM2MtYmUwNy00YjEzLThkNjEtMmQ3ZTBmNGFiYzc3

NEWER US ARMY FM-21-76-Survival-2002.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvZTY4YjZhMmMtOWNjYy00MDI5LWFhMTItYTkwYjkzZDcwNjE5

Marines-Individual-Terrorism-Survival

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMjZiZThiNWQtOTdjOC00ZmMwLTk4YzAtMjY2ODFkNWMwYWQz

USMC-Winter-Survival-Course.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvOWM5OTBiMzgtNzE4Ny00ZTgzLTgzMmMtM2E5ZWY1YzVlZmQw

Wilderness-Evasion-a-Guide-to-Hiding-Out-and-Eluding-Pursuit-in-Remote-Areas

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvYTQ2MTljNDMtMDg0MS00YjMyLWFhZmQtYWNmZDFiNDIwMTJi

USMC-Summer-Survival-Course.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMmIxZGVmMDMtYTRiZC00MjRiLTljNzgtYjA5YTNiMjk3Mzhh

————————————

Edible & Medicinal Plants

WHO-Monographs-on-Selected-Medicinal-Plants-Vol-3.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvODhhMTdkNGMtNjEyNy00NDNlLTg2M2MtMzA2ODhhYzNjNGFm

WHO-Monographs-on-Selected-Medicinal-Plants-Vol-2.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvOTk4MzRkYWYtZTNhNi00OTg0LThlMGYtN2IxYWVmODE5MzY3

WHO-Monographs-on-Selected-Medicinal-Plants.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvY2RjMDk3ODMtZDFjYi00YmM3LWFkOGMtMTgyODExMmJmYjk1

Useful-Wild-Plants-of-the-United-States-and-Canada.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvZjY2NTcyNzktOTIyMy00Y2Y1LTg4MzYtNzUyZGZhMWQ4MTI4

Survival Medicine

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMThhN2YxMTctNDU4ZS00MGMzLTk2NzgtNmE5YzI5Yzk0ZTky

survival-how-to-make-herbal-preparations.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvZDVkMjQ4MGMtZmJlZC00OGE1LWFlYzItMmYyNjY5NjEwZDA4

Survival-Edible-Medicinal-Plants.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMjkyY2MwMzQtMDk5ZC00ZjFjLTg1YzQtZjcyZjJmYzY0OTBm

MEDICINAL PLANTS in Folk Tradition

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvNGNmZGNlZmItMjA1MS00MmU4LWE4YjUtMWZhNjY0M2E3NDNj

Herbal-PDRsmall.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvZTRkZmE5NTctM2JiNC00NTExLTgxMWYtYWE0MDg0MzQyYTcz

Healing-Pets-With-Alternative-Medicine.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvNDc2M2Y3ZGMtOGVhZS00OTEwLWJkZDYtY2NjM2I1YTU5MDY0

Ethnobotany-of-the-Forest-Indians.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvODE2ODgyMjctMDU5OC00NGVkLWFlODEtNGE4NzQ0ZGViMzFl

Edible-Wild-Plants.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMjJhNmM4ODEtNmU3Yy00OTJkLWFkMTAtZTU1NzQ2MmE4ZmI1

EDIBLE AND MEDICINAL PLANTS.doc

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvNmE4MDBmMzAtMDU3NC00NWZiLThhY2QtMmYwNWRmNjZkNWQ0

Dale-Pendell-Pharmako-Poeia.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvZjBhZWEzY2YtZTcxNS00Njc3LWIwMTctYjI4YjJmYWJlNGFl

Crow-Indian-Recipes-Herbal-Medicines.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvNDIxNjM2OTgtYzBmYS00ZjI3LWE4MTItODExM2ZkNTk1NmQ2

Common Edible Mushrooms

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMDZjZTA1NjAtZTQ2Ni00OWU2LTk2NDItODVlOGY5NzM5YTU2

Anticancer-Therapeutics.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvODU0MTMwNGMtN2NhOS00ZjUyLWFlNjEtMmMwMzNmNmQwZmVj

A Complete Handbook of Nature Cure

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvYjEyOTQxM2EtZjBkMi00Njg1LWFjYWEtMmU5ODg0MjRhYzEz

WHO-Monographs-on-Selected-Medicinal-Plants-Volume-4.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvYzI0YzgyNGMtNGIzNS00MjlkLTg5MDAtNWVmZDY4NmU3MzM4

——————————————————

Knots

survival-knotes-and-how-to-tie-them.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvN2Q4YjExYWUtNDg1Yi00YjU1LWJhY2EtMDZjYTYwMDE1OWIw

sea scout knots

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvNmE3ODUxNTQtOTAyYi00YjE5LThiYTUtNjkxZTY4Mjk1ZmIz

Ropes-Knots-Ladders-Lashings-Anchorages.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvZjkyOTNlOTItNDUyMi00YjNhLWI3NjgtNzhmYzc0NjZlNzQy

knots splices attachments

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvZmUxMjUxZDUtODEyZC00OTk5LTlhYTktMDkwNmRiZmM1ZjY4

Knots, Splices and Rope Work

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvYjhiNzkxYjYtZDZlNy00NWIxLWIxMjMtMmJhNzM0ZDhkMTcx

Knots-for-Mountaineering-Camping-Climbing-Utility-Rescue-Etc

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvNjJhMTA4ZGQtYjk3MC00YTUxLWEwOGItMDAxMjYzMTE4NDI5

Knots-by-Andrew-Adamides.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvNTk2MDU0MzgtODE0My00ODVjLWJhMTgtOGMyMzhiOWFmZjk1

pioneering knots and lashings

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvOTBlNDExN2UtODM3Yy00YTg2LWI2NDEtYjFiNDViYjQ4OGQx

KNOTS

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvZGY3MDhkMzAtOGQxMC00M2I2LWE1NzItY2Y4NmFjZTFiMmIw

Handbook-of-Knots-Splices.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvNjZmMDY0NGItZThhZS00OTcyLWJlYTktMjIxYjg2ZDc2NTQ4

Fishing Knots Tying How To Tie A Knot Knotting

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMzIzNGQ1MGEtMWQxYi00MWE2LWJiNGEtNTMzOWIwN2I2NDNi

Essential-Fishing-knots

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMDMyMmNiMzctZGIyMC00Yjk5LThmMGUtOTRlOGRjNTBhODQ1

Encyclopedia-of-Knots

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMzJiZmI2NTktMzM5Ni00MzU4LTg5M2ItMDJiMGI1MmRlNDk4

basic-book-of-knots-and-lashings.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvZDMzZTlmNjAtMjVmMS00NGNkLWI5YTEtMWM1ZTgxYTY3NGZk

What-Knot-Useful-Knots-for-Scouting-and-Climbing-Martin-Stone

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMmI3MWM5MWQtNDI1Zi00YjJhLWEwODItZDRkNWNlZWQ0ZGY5

Tying-Farm-Knots.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvYzNmOGM5OTEtMTRmNy00MTc2LThiNDAtZmExYmE1YWMzMjZj

——————————————————–

military manuals

US-Marine-Corp-Pistol-Markmanship

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvYTRkYzY5NGEtOWRjOC00YzI2LWEzNTktMzgwOGE4YjBjZDJm

US-Army-How-to-Kill-Tanks.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvYTNiY2E0N2QtOWM0ZC00ZmM5LWE1MGMtNGQ5MDZhYzAwZjk0

US-Army-Combat-Training-w-Pistols-fm-323×35

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMjc0N2U3ZDQtZDI3Ny00OWNhLWEyMzQtN2Y1NzdiMzc2ZmI1

United-States-Marine-Corps-Fmfrp-12185-April-1989Mao-Guerrila-Warfare

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMzlmYzQ2M2UtZGQ0Zi00ZTUwLTk0YmItZDBjNzdjNWY3MWIz

US-Army-Map-Reading-and-Land-Navigation.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvNjVmYmEzOGQtYjNkZC00YjdmLTllMGMtOGNlYTEwNmY0YjVl

Topographic-Operations.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvYzU1Njc2ODgtMDA3Yi00OWE5LWE3Y2QtODU4NWU2NzA2ZTc0

Terrain-Analysis.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMWZmOWRmMTQtMjE4ZC00ZjUyLWEzZWEtZWFkNTdjNjQ0MTA4

TC 31 – Special Forces Caching Techniques.doc

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvM2UyM2VjYTgtZDRjOC00MjczLWJlYjYtOGZkY2I4Y2Q0MTlh

Rifle-Marksmanship-Expanded-MCRP31a

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvNTkzMDgxOGUtNDA1ZS00MzU0LTkxNmQtYjEzZDE3MGRjMzc0

Rappelling-TC2124

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvNmFlMjg1ZmEtMzgzNi00NjZhLTk2N2ItY2Q3NmNlNTgzZDJj

Ranger-Unit-Operations-Fm785

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvZDEyZjJiMTMtNDA5OC00OWU2LWJmOTMtMzViZWIyZTEyMWY1

Canadian-National-Defense-Defence-Nationale.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvNjEzZTVhMDMtODk0MC00MWNjLWIzZjQtMzBjMWY0ODZhYWI2

Mountain-Operations-FM3976

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvYjA5MDc2NGMtODIyYy00ODc3LWJlYzUtYzlkZjY2ODljMjcy

Marine-Land-Navigation

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvODcwZWUzYTQtZWJiNS00Y2Q3LTg4ZjMtOTVhMWY1YTNjNTI2

How-to-Start-and-Train-a-Militia-Unit-PM-94-1.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMDc5NjNlZTItMDgxYi00MzMxLTlhZDgtNjhlYjI2OTg4YjI0

How-to-Find-Your-Way

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvZWE4M2NjN2EtYjJkMC00YTUyLWE4M2UtZTNiOGFlNzc1Njc1

Combat-Survival-Guerrila-Skills-Handbook-of-the-Red-Chinese.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvNTRiYTE0YTQtY2Q0ZC00MDFmLTgzMGUtMGZkOTA1MzFlNTQ3

Combat-Skills-of-the-Soldier-fm2175.pdf

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvZDVlMTZmN2YtMGU2Yy00YjAzLWI3N2EtNzQ4MTA1YWJkOGIw

Combat-Guerrila-Survival-Skills-The-Bear-Went-Over-the-Mountain

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvZjE3YjU5MmMtY2YxZS00ODAxLTliN2MtMTZjZGUxNzQ5NDg5

US Army Field Manual FM 3-19.15, Civil Disturbance Operations

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvZjgxYzczNzYtMDkxNC00OGEyLTk3MTUtMjgwNjIzYTllODIy

Canadian-Military-FieldCraft

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvYWZiYzhmOWEtODUxZS00ZmM5LWE2ZDctOWU4MWE3OThlYTQ0

basic-food-preparation

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvYTAzNTI1YzUtZGNkZC00ZjQ3LWI4NDUtMTUxOGViMTQ5MGY4

Army-stp21-24-Soldiers-Manual-of-Common-Tasks-Warrior-Skills-Level-2-3-and-4

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvNTMyOThmYTYtMTUxOC00Y2U1LTk3NGItZmY5NTE1MjU2MzJh

Army-stp21-1-Soldiers-Manual-of-Common-Tasks-Warrior-Skills-Level-1

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMTZiOGFmOGYtMzdiNC00NTA1LTk2MzgtMjExNmMyYzQ4MDM2

Army-fm31-70-Basic-Cold-Weather-Manual

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvNGU4ODU0ZGQtMzNjNi00Mjk3LTljNTMtOWFjYzA0OTkzNzgz

Army-fm20-3-Camouflage-Concealment-and-Decoys

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMGRhYjQ3MzEtZDBjYi00YWYxLWE1YWUtM2FkMTBjYjQ2YzRj

Army-fm5-428-Concrete-and-Masonry

https://docs.google.com/open?id=0B6GE42-kvADvMDczYTY3YmUtNWY4ZC00ZTJiLTk2Y2QtMjBmNWZiZjU4OWI3

Read More @ GovtSlaves.com